Кадндидат-студентски изпит по информатика на C++

С++ решаваня на задачи по информатика, от кандидатстудентски изпити

Posts Tagged ‘2010

Изпит по информатика в ПУ, 13 юли 2010 г., вариант 1

leave a comment »

Решение на С++ на задача 1, дадена на кандидатстудентския изпит в ПУ на 13 юли 2010г.

Условие:

Да се състави компютърна програма за обработване на резултатите от представяне на участниците в телевизионното предаване „България търси талант”. Броят на хората, които са допуснати до последния етап е ограничен до 500. За целта:

 1. За всеки участник да се въведе следната информация:
  • име, презиме и фамилия (един знаков низ, не по-дълъг от 45 знака);
  • 10 цифрен код. Първите 3 цифри са пореден номер на участник. Четвъртата
   цифра от него е код на областта (1 – София, 2 – Пловдив, 3 – Варна, 4 – Бургас, 5 – Русе,
   6 – Благоевград). Третата двойка цифри от кода обозначават деня, четвъртата – месеца, а петата – годината на раждане. Например код 1232030692 означава, че участник с пореден номер 123 е от Пловдив, и е роден на 03 юни 1992 г.
  • вид талант, с който се представя (знаков низ, не по-дълъг от 20 знака);
  • брой точки от вота на зрителите (цяло число);
 2. Да се изведе списък на всички участници, подредени по име в азбучен ред, като за всеки участник се извежда: име, инициал на презимето, фамилия, пореден номер, област, вид талант, брой точки и дата на раждане. Полетата да бъдат разделени със запетая и един интервал. Например:
  Богдана В. Петрова, 123, Пловдив, пеене, 30 000, 03.06.92.
 3. Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

24/10/2012 at 16:49

Изпит по информатика в ПУ, 1 юни 2010 г., вариант 1

leave a comment »

Решение на С++ на задача 1, дадена на кандидатстудентския изпит в ПУ на 1 юни 2010г.

Условие:

Да се състави компютърна програма за обслужване на фирма за отдаване на коли
под наем, която разполага с до 200 автомобила:

 1. За всяка кола да се въведе следната информация: марка (знаков низ до 40 знака), цвят (знаков низ до 20 знака), наемна цена на ден (число с до 2 цифри в дробната част) и 8 цифрен код на наета кола. Първата цифра от него е код на страна вносител: (1 – Франция, 2 – Италия, 3 – Австрия, 4 – Германия, 5 – Испания, 6 – Англия). Втората цифра е код на класа кола: (1 – малка, 2 – компактна, 3 – средна, 4 –
  ван, 5 – джип). Втората двойка цифри от кода обозначават деня, третата – месеца, а четвъртата – годината, от датата, до която колата е наета. Например код 45120709 означава, че колата е внос от Германия, джип, с дата за връщане 12 юли 2009 г.
 2. Да се изведе списък на всички коли, съдържащ марка, клас, цвят, наемна цена на ден и дата за връщане. Списъкът да бъде подреден по марка (в азбучен ред). Полетата да бъдат разделени със запетая и един интервал. Например:
  Фолксваген Туарег, джип, сребрист, 56.30, 12.07.09.
 3. Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

18/10/2012 at 10:35