Кадндидат-студентски изпит по информатика на C++

С++ решаваня на задачи по информатика, от кандидатстудентски изпити

Posts Tagged ‘изпит 2009

Изпит по информатика в ПУ, 2 юни 2009

leave a comment »

Решение на С++ на задача 1, дадена на кандидатстудентския изпит в ПУ на 2 юли 2009г.

Условие:

Да се състави компютърна програма за обслужване на национално състезание по
лека атлетика за мъже и жени, в което участват до 100 състезатели от различни отбори.
Всички състезатели са родени преди 2000 г. За целта:

 1. За всеки участник да се въведе следната информация:
  • ЕГН (десетцифрен единен граждански номер);
  • име (знаков низ до 40 знака, състоящ се от две или повече подимена, разделени с точно един интервал);
  • име на отбор (знаков низ до 20 знака);
  • дисциплина (знаков низ до 25 знака);
  • място в класирането по съответната дисциплина (цяло число).
 2. Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

24/09/2012 at 17:16

Изпит по информатика в ПУ, 13 юли 2009 г., вариант 2

leave a comment »

Решение на С++ на задача 1, дадена на кандидатстудентския изпит в ПУ на 13 юли 2009г.

Условие:

Необходимо е да се извършват различни справки за студенти, обучавани по бакалавърски програми от Факултета по математика и информатика (ФМИ). Един студент може да има само един факултетен номер и една специалност. Всички студенти са родени между 1950 и 1992 г. Известно е, че трябва да се осигури въвеждането на не повече от 1000 студенти. За всеки студент се въвежда: факултетен номер (ФН) – във формат AABBCCDEEE, т.е. състои се от 10 не непременно еднакви десетични цифри, където AA означават последните две цифри на годината, в която е записан студента, BB означават номера на факултета (за ФМИ е 01), CC – номер на специалност („информатика”, „бизнес информационни технологии”, „математика”, „приложна математика” и „математика и информатика” са съответно с кодове: 01, 02, 03, 04 и 05), D – вид обучение (1 – редовно, 2 – задочно), EEE – поредния номер на записване; единен граждански номер (ЕГН) или единен номер на чужденец (ЕНЧ) – ако е чужденец, които са във формат TTYYZZXXXX, т.е. състои се от 10 не непременно еднакви десетични цифри, като TT са последните две цифри на годината на раждане, YY е месеца на раждане, а ZZ е поредния номер на деня от месеца на раждане. Например: факултетен номер 0901012001 и ЕГН 8003019909 означава: студента е записан 2009 г., ФМИ, специалност „информатика”, задочно обучение, пореден номер 1, роден е на 01.03.1980 г. Реализирайте следната функционалност на програмата:
Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

12/07/2012 at 14:27