Кадндидат-студентски изпит по информатика на C++

С++ решаваня на задачи по информатика, от кандидатстудентски изпити

Archive for the ‘Техники и алгоритми в C++’ Category

leave a comment »

Функция strcpy – копира от един низ в друг

Функцията strcpy е аналог на вградената такава в библиотеката „cstring“. Низът source се копира в низа dest.

void strcpy(char* dest, char const* source)
{
  char* pd = dest;
  char* ps = (char*) source;

  while(*pd) *pd++=*ps++;
}

Written by Stoyanoff

13/06/2017 at 16:54

Нмиране на най-голям общ делител

leave a comment »

Намиране на най-голям делител – алгоритми на С++

 • Алгоритъм на Евклид с изваждане
 • Алгоритъм на Евклид с остатък от деление

Алгоритъм на Евклид с изваждане

Алгоритъмът е следния: От по-голямото се вади по-малкото число и присвоява получения резултат. Това се изпълнява докато числата са различни. Когато се изравнят двете числа, то това е НОД(a,b).

Пример: NOD(16,12) = NOD(16-12,12)=NOD(4,12)
NOD(4,12) = NOD(4,12-4)=NOD(4,8)
NOD(4,8) = NOD(4,8-4)=NOD(4,4)
NOD(4,4) => 4

Забележете, че задачата винаги има решение и не може да се получи безкраен цикъл!

Итеративно решение на C++:

/**
 * Функцията за най-голям общ делител
 */
unsigned int NOD(unsigned int a, unsigned int b)
{
  while(a!=b){
    if(a>b) a = a-b;
    else b = b-a;
  }
  return a;
}

Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

20/04/2014 at 22:41

Функция str_replace

2 коментара

Функция str_replace на C++

Да се напише Функция str_replace на C++, която да търси подниз в даден низ и да го замества с друг такъв!

Решение на C++:
Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

20/04/2014 at 21:39

Универсална функция за сортиране на С++, чрез използване на указател към callback функция за сравнение

4 коментара

Езикът С++ предоставя различни възможности, чрез които да се реализаира унивесалност на дадена функция. Една такава възможност е използването на шаблони (templates),  а другиа е наследство от c, при което може да се декларират указатели от функционален тип  – указател който ще се насочи към функция с определен прототип (тип на върнат резултат и брой и тип на входните параметри).

Техниката за която ще разгледаме тук ще е чрез указател към функционален тип, или така наречените callback функции.
Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

21/09/2012 at 15:47