Кадндидат-студентски изпит по информатика на C++

С++ решаваня на задачи по информатика, от кандидатстудентски изпити

Универсална функция за сортиране на С++, чрез използване на указател към callback функция за сравнение

4 коментара

Езикът С++ предоставя различни възможности, чрез които да се реализаира унивесалност на дадена функция. Една такава възможност е използването на шаблони (templates),  а другиа е наследство от c, при което може да се декларират указатели от функционален тип  – указател който ще се насочи към функция с определен прототип (тип на върнат резултат и брой и тип на входните параметри).

Техниката за която ще разгледаме тук ще е чрез указател към функционален тип, или така наречените callback функции.

Условие на задачата:
Да се състави универсална функция на С++, която реализира метод за сортиране  ( за простота ще ползваме метода на пряка селекция ) на  елементи от всеки стандартен или потребителски тип.

Описание на решението:
Функцията която ще реши задачата е universal_sort, която приема следните параметри:

 1. void *array – указател към масива, който ще се сортира;
 2. unsigned int size – броя елементи на масива;
 3. unsigned int elem_size – броя байтове заемащ един елемент на масива;
 4. int (*fcallback)(void*, void*) – указател с име fcallback, към функция връщаща цяло число за резултат и имаща 2 указателя от тип void *,  за входни параметри;

Тъй като масивът е от тип void *, то за да достигаме до всеки негов елемент се ползва указател от тип char *, който да се пренасочва последователно към всеки следващ елемент при обхождането. Пренасочването на указателя става, като ползва брояча и го умножава по броя байтове заемащ един елемент от масива. Сравненията се извършвват от fcallback функцията, която се подава като входен параметър. Тя се извиква с указателите, които са насочени към началните адреси към съответните елементи на масива. Сравняващата fcallback функция трябва да връща число:

 • по-малко от нула, ако 1-вият елемент е по-малък от втория
 • 0, ако двата елемента са равни
 • по-голямо от нула, ако 2-рият елемент е по-голям от първия

Така универсалната функция изисква реализиране на подходяща функция за сравнение, която да се подаде като параметър. Функцията за сравнение има параметри от тип void *, така че те при реализацията, техният тип трябва да се промени до нужния такъв.

Реализирана е и функция my_memcpy, която копира определено количество байтове от даден начален адрес, към друг начален адрес. Така, ако копирате 4 байта от указател сочещ към тип инт, до друг указател сочещ отново към същия тип, то това ще е равносилно на присвояване на стойност. Същото може да се ползва и за присвояване на низове или всякакъв друг тип, стига да укажете точният брой байтове, които ще се копират. Вместо тази функция, може да се ползва memcpy, която прави същото, тук целта е да се покаже как действа и затова е реализирана.

С++ код на решението:


/*
 ============================================================================
 Name    : universal_sort.cpp
 Author   : Ivan Stoyanov
 Version   :
 Copyright  : Stoqnoff
 Description : Функция за универсално сортиране
 ============================================================================
 */

#include <iostream>
#include<cstring>

using namespace std;

/* Функция която копира size на брой байта от паметта, сочена от
  указателя src в паметта сочена от указателя dest.
  За по голямо бързодействие се копират по 8 байта ( sizeof(long long int) ),
  като остатакът се коират байт по байт.
*/
void my_memcpy(void const *dest, void const *src, unsigned size )
{
  long long int * pi1 = (long long int *)dest;
  long long int * pi2 = (long long int *)src;

  int k1,k2, bytes;
  bytes = sizeof(long long int);
  k1 = size/bytes;
  k2 = size%bytes;

  // копира по sizeof(long long int) байта
  int i=0;
  while(i++<k1) *pi1++=*pi2++;

  // Декларира и насочва указатели от char, към първия не копиран(не записан) байт
  char * pc1 = (char *)dest+k1*bytes;
  char * pc2 = (char *)src+k1*bytes;

  // копира остатъка байт по байт
  i=0;
  while(i++<k2) *pc1++=*pc2++;
}


/**
 * array - указател на който ще се предаде масив с данни от мпроизволен тип,
 * size - размера на масива
 * fcallback - указател към функция връщаща тип int и имаща 2 параметъра
 * от тип void*. Задава се (*fcallback) за да не го разпознае като int *
 */
void universal_sort( void *array, unsigned int size, unsigned int elem_size, int (*fcallback)(void*, void*) )
{
  // Следва реализация на метода на прряка селекция,universal_sort който е бавен метод
  // но целта тук е да се покаже самата функция как се реализира
  //---------------------------------------------------------------------

  char *parr = (char *)array;

  // Резултата от сравнението върнато от fcallback се присвоява на cmp
  int cmp, pos;
  char *buff = new char[elem_size];
  for(int i=0; i<size; i++) {
    pos = i;
    for(int j=i+1; j<size; j++) {
      cmp = (*fcallback)(parr+j*elem_size, parr+pos*elem_size);
      if( cmp < 0 ) pos=j;
    }

    if(i!=pos) {
      // може да се ползва и функцията memcpy от cstring
      my_memcpy(buff, parr+pos*elem_size, elem_size);
      my_memcpy(parr+pos*elem_size, parr+i*elem_size, elem_size);
      my_memcpy(parr+i*elem_size, buff, elem_size);
    }
  }

  delete[] buff;
}


/* Функция за сравняване на символи */
int cmp_chars(void * c1, void * c2)
{
  char * pc1 = (char *) c1;
  char * pc2 = (char *) c2;

  if(*pc1 < *pc2) return -1;
  else if(*pc1 == *pc2) return 0;
  else return 1;
}

/* Функция за сравняване на цели числа */
int cmp_nums(void * n1, void * n2)
{
  int * pn1 = (int *) n1;
  int * pn2 = (int *) n2;

  if(*pn1 < *pn2) return -1;
  else if(*pn1 == *pn2) return 0;
  else return 1;
}

/* Функция за сравняване на низове */
int cmp_srings(void *s1, void *s2)
{
  return strcmp( (char const *)s1, (char const *)s2 );
}


// Главна функция
int main()
{
	// Сортира масив от символи
  char chars[] = {'s', 'c', 'f', 'a', 'r'};
  universal_sort(chars, 5, sizeof(char), cmp_chars);
  for(int i=0; i<5; i++){
    std::cout << chars[i] << ", ";
  }
  std::cout << std::endl;

  // Сортира масив от числа
  int nums[] = {2, 8, 3, 21, 1, 9};
  universal_sort(nums, 6, sizeof(int), cmp_nums);
  for(int i=0; i<6; i++){
    std::cout << nums[i] << ", ";
  }
  std::cout << std::endl;


  // Сортира масив от низове
  int n=3;
  char strings[][21] = {
  		"string1",
  		"second",
  		"first"
  };

  universal_sort(strings, n, sizeof(char)*21, cmp_srings);
  for(int i=0; i<n; i++){
  	std::cout << strings[i] << ", ";
  }
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}/*
Ако дефинираме следния потребителски тип:
typedef int (*SortCompareCallback)(void*, void*);
то тогава може да заменим параметъра
	int (*fcallback)(void*, void*)
със
	SortCompareCallback fcallback
*/

Written by Stoyanoff

21/09/2012 в 15:47

4 коментара

Subscribe to comments with RSS.

 1. Браво, господине

  Мартин Христев

  24/04/2020 at 09:16

 2. Пич, имаш грешка при обяснението на fcallback функцията – какво връща тя:

  ако 1-вият елемент е по-малък от втория

  е също като:

  ако 2-рият елемент е по-голям от първия

  Али Баба

  14/05/2014 at 10:28

 3. Добре структорирана задача и е обяснено на достъпен език. Трябва да има повече такива примери.

  Слави Вазов

  12/11/2012 at 13:33

 4. Браво! Най-после някой да започне да обяснява нещата на достъпен и разбираем език! И задачите, и решенията и обясненията са супер!

  златанова

  05/11/2012 at 11:47


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: